01/14/14

Biralı, Ekşi Mayalı Ekmek

Biralı, Ekşi Mayalı EkmekBirali Ekmek 03

Pişer­ken bütün mutfağı alkollü güzel bir kokuyla doldu­ran ekmek. O yüzden acaba tadı nasıl diye pişme­sini sabır­sız­lıkla bekle­dim. Gayet güzel, tadında belir­gin bir fark yok ama kokusu hafif biralı. Diğer ekşi mayalı ekmek­lere göre daha kırın­tılı, tane tane olabi­li­yor, o da pişme­si­nin üçüncü günün­den sonra, biraz bayat­la­yınca. Özel­likle kızar­tı­lınca çok lezzetli oluyor. Ben % 100 Malt Bomonti Filt­re­siz bira kullan­dım. Bira hem ekme­ğin maya­lan­ma­sına katkı sağladı, hem de lezzet kattı.

Malze­me­ler

Ön maya

  • 130 gr  tam buğday ekşi maya
  • 100 gr beyaz un
  • 90 ml su

Tüm malze­me­leri karış­tı­rıp ağzı kapalı bir kapta 12 saat bekle­tin. Örne­ğin gece yatma­dan hazır­lar­sa­nız sabaha yoğurma için hazır olur.Birali Ekmek 02

Ana Malzeme

  • 6oo gr beyaz un % 100
  • 120 gr tam buğday unu % 20
  • 222 ml bira
  • 216 ml su (Toplam sıvı oranı % 73)
  • 320 gr ön maya
  • 10 gr tuzBirali Ekmek 01

Yapı­lışı

Ön maya için gerekli tüm malze­meyi yoğur­ma­dan 12 saat önce karış­tı­rın oda sıcak­lı­ğında bekle­tin, süre sonunda maya­nın bol göze­nekli ve gaz kabar­cık­ları ile dolu olması gerekir.
Hamur yoğurma maki­na­sına ana malze­me­nin sıvı­ları hariç tümünü koyun ve düşük hızda biralı sıvı karı­şı­mını yavaş yavaş ekle­yin. Bir iki dakika sonra homo­jen olma­yan bir haldey­ken maki­nayı durdu­run ve kabın üstünü örtüp bir saat bekle­tin. Süre sonunda tuzu ekle­ye­rek beş dakika orta hızda hamuru yoğu­run. Elde yoğu­ru­yor­sa­nız bu işlemde deği­şen tek şey beş daki­ka­lık yoğurma süresi kuvvetli bir yoğurma ile 15 dakika olacak­tır. İçinde hamuru rahatça katla­ya­bi­le­ce­ği­miz az yağlan­mış bir kaba yoğrul­muş hamuru akta­rın ve birer saat­lik aralarla gerdi­rip katla­ya­rak toplam üç saat maya­lan­maya bıra­kın. Tezgahta unlu bir alan hazır­la­yıp hamuru oraya akta­rın ve eşit iki parçaya ayırıp top haline geti­rin, üstle­rini örtüp 20 dakika dinlen­di­rin. Üç saat­lik maya­lan­ma­dan sonra toplam hamur hacmi 1486 gr olacak, ben 743 gr ‘lık iki ekmeği tercih ettim. Fırı­nı­nız büyükse bütün olarak da pişi­re­bi­lir­si­niz , ama pişirme ve tüketme açısın­dan iki ekmek daha kolay oluyor.Birali Ekmek 04

Dinlen­me­nin ardın­dan hamur­lara şekil verip, maya­lan­dı­ra­ca­ğı­nız kaplara ek yerleri yukarı gelecek şekilde yerleş­ti­rin. Yakla­şık 3 saatin sonunda ikinci maya­lanma tamam­la­nır. Fırın taşını önce­den fırı­nı­nı­zın en yüksek dere­ce­sine geti­rip ısıtın. Buhar için hazır­lı­ğı­nızı yapın (Ben buz parça­la­rını ıslak orlon elbe­zi­le­rine  sarıp onları ekmeği fırına verdik­ten sonra,  taşın üstüne, birini arka birini ön tarafa koyu­yo­rum. Buzlar yakla­şık 10 daki­kada yavaş yavaş eriyor ve buhar üreti­yor). Küreğe hamuru ters çevi­re­rek akta­rın, üstünü çizin ve fırına verin. Fırın ısısını 230 santig­rat dere­ceye geti­rin, 10 dakika buharlı olarak pişi­rin. Elbe­zi­le­rini çıka­rınca fırını 160 santig­rata ayar­la­yın ve 15 dakika daha pişi­rin. Afiyet olsun.

Share Button