Merhaba

Bir Türk ailesi olarak ekmek sofra­mı­zın ayrıl­maz parçası. Fırın­dan aldı­ğı­mız ekmek­ler, çocuk­lu­ğu­muzda belle­ği­mizde kalan ekmek­ler­den iyice fark­lı­la­şınca arayı­şı­mız başladı. Önce uzak yakın, ucuz pahalı deme­den alter­na­tif fırın­lar dene­dik. Sonunda İstanb­ul­’da ve yolcu­luk etti­ği­miz diğer şehir­lerde bir türlü aradı­ğı­mız ekmek lezze­tini bula­ma­dık. Evet bazı­ları diğer­le­rin­den daha iyi oluyordu ama hiçbiri tatmin edici bir lezzet sağla­mı­yordu. Ayrıca hemen hepsi kolay bayat­la­yan, çabuk küfle­nen ekmeklerdi.

İşte ondan sonra inter­net araş­tır­ma­la­rım başladı. Ev yapımı ekmek site­le­rini takip etmeye başla­dım. Bura­lar­dan buldu­ğum tarif­lerle, önce satı­lan kuru ticari maya­larla dene­me­ler yaptım. Fena olma­yan sonuç­lar alınca cesa­re­tim arttı. Daha da lezzetli ekmek­le­rin ekşi maya ile yapı­la­bi­le­ce­ğini öğren­dim ve kendi mayamı üret­meyi dene­dim. Gerçek macera bura­dan sonra başladı. Birkaç dene­me­den sonra bu büyü gibi işi başar­dım ve ekmek­le­rim yeni bir lezzete kavuştu. Hem kocam, hem de ben ulaş­tı­ğı­mız sonuç­tan mutlu­yuz. Her ne kadar artık nere­deyse hiç ekmek yeme­sem de büyük keyifle ekmek yapı­yo­rum. Deği­şik maya ve pişirme yöntem­le­rini dene­meye devam ediyorum.

Yıllar alan bu süreçte hemen herşeyi inter­net­ten öğren­dim. Başa­rılı yerli site­ler olma­sına rağmen, bilgi­min büyük bölü­münü yabancı site­ler­den edin­dim. Bu site­le­rin farklı ölçü ve malzeme kulla­nım­la­rını, bizim ölçü ve malze­me­le­ri­mize uygu­la­mak uzun ve yorucu bir süreç.Şimdi inter­net­ten aldı­ğım bilgi­leri yine inter­nette paylaş­ma­nın zamanı geldi diye düşünüyorum.

Bu sitede bula­ca­ğı­nız tarif­ler, aksi belir­til­me­dikçe, tara­fım­dan denen­miş­tir. Bu nedenle çevre­nizde bula­bi­le­ce­ği­niz malze­me­lerle ve güve­ne­rek uygu­la­ya­bi­lir­si­niz. Biraz sabır ve çalış­mayla siz de ekmek gibi ekme­ği­nizi evinizde yapa­bi­lir­si­niz. Kendi maya­nızla ekmek yapmak, zevkli bir uğraş. Hassas davra­nı­lırsa çok zor bir iş de değil. Ama sabır ve zaman gerek­tir­diği kesin.

Share Button

4 thoughts on “Merhaba

 1. Merha­ba­lar,

  Site­nizi yeni kesfet­tim, henuz ince­le­me­den okudu­gum ekmek tari­fi­nizde yeni firin aldi­gi­nizi, ekmek tasi oldu­gunu anladim.
  Benimde firin prob­le­mim var. Evde ekmek pisir­mek mesak­katli. Yuvar­lak ekmek­le­rimi dokum tencere once kapakli olarak, sonra kapagi cika­ra­rak pisi­ri­yo­rum mukem­mel oluyor. Dikdort­gen teflon tava­lar yaptir­dim, tek seferde birkac ekmek pisi­re­bil­mek icin. Fakat bu tava­larda ortasi hamur kali­yor. Aslinda ev firi­nim 15 yillik alttan isi vermiyo bozul­mus. Ev tipi tas tabanli firin aradim bula­ma­dim, Siz nasil bir firin aldi­niz ve tas kulla­nim sekli­niz nedir. Bu konuda bilgi­len­di­rir­se­niz cooook sevi­ne­ce­gim. Simdi­den tesekkurler..

  • Merhaba

   ilk ekmek yapmaya başla­dı­ğımda fırın ve buhar sağlama konu­ları benim de çok uğraş­tı­ğım sorun­lardı. Birçok başa­rı­sız dene­me­den, hayal kırık­lı­ğın­dan sonra artık “bence” evde küçük ölçekli ekmek pişir­me­nin yolunu buldu­ğumu düşünüyorum.
   Döküm tence­re­ler­den şaşma­yın derim, ben de dene­dim haki­ka­ten çok başa­rılı oluyor.
   Fırı­nı­nı­zın alttan ısıt­ma­sı­nın olma­ması sorun­la­rı­nı­zın sebebi sanı­yo­rum. Yete­rince eşit dağı­lımlı ısı olma­yınca teflon tava­la­rı­nızda ki sorunu yaşar­sı­nız. Üstten ısın­dığı için ekme­ğin üstü hemen pişer ama içi pişmez. Önce­den ısıtıl­mış döküm tava eşit ısı yaydığı için ekmek­le­ri­niz aynı fırında güzel oluyor.
   Taş tabanlı ev tipi fırın ben de hiç görme­dim. Ama örne­ğin Miele­’de akse­suar olarak taş barın­dı­ran fırın­lar var. Benim yeni fırı­nım Bosch ankastre fırın. Taş olarak da başlarda fırına girip çıka­cak ende ve boyda, 2 cm kalın­lı­ğında fırın teli­nin üzerine koydu­ğum mermer taş kullanıyordum.
   Geçen sene Tchibo mağa­za­sına pizza pişirme taşı geldi. Bu Şamot taşını aldı­ğım­dan beri ekmek­le­rin pişmesi nere­deyse kusur­suz oluyor.
   Zaman zaman Tchibo tema­la­rını tekrar­lı­yor, eğer denk gelir­se­niz kaçır­ma­ma­nızı tavsiye ederim.
   Umarım yardımcı olabil­mi­şim­dir. Kolay­lık­lar dilerim.

 2. Kıskan­dım!!!
  Ve oraya gelip o ekmek­le­rin tadına bakmak için plan­lar yapmaya başladım!
  Selam ve sevgi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.