Tartine Kıtır­lar

Tartine Kıtır­larTartine Kitir 14

San Fran­cis­co­’da yaşa­yan arka­daş­la­rım İstanb­ul’a tatile geldi­ler. Gelir­ken de bana çok şık bir hediye getir­di­ler. Tartine Book No:3Tartine Kitir 13

Ekmek yapımı ile ilgi­le­nen­ler Tartine Bread ününü duymuş­lar­dır. Tartine Bakery hem bir fırın hem de cafe. Burayı ünlü yapan Chad Robert­so­n­’ın ekşi maya ekmek­leri. Aslında levain deni­len ön maya ile yapı­lan ekmek­ler bunlar. Yapım aşaması olarak hepi­mi­zin yapa­bi­le­ceği hiç bir zorluğu olma­yan ekmek­ler. Ama tabii onu Tartine Ekmek yapan özel değir­men unları, suyu, havası, mayası. Bu yüzden de bizim burada en azın­dan o unlar olma­dan Tartine ekmek yapma­mız mümkün değil. Kitapta çok güzel kek, tart ve kura­biye tarif­le­rine bir bölüm ayrıl­mış. Tarif­le­rin yanında Chad Robert­so­n­’ın Dani­marka, Almanya, Avus­turya, Fransa, Meksika vs ülke­lere yaptığı gezi­ler ile ilgili yazı­lar da var.

Kitap­tan görsel­liği çok kuvvetli Crispb­read tarif­le­rin­den Kamut Crispb­read tari­fini dene­dim. Tarif­teki kamut ununu bulmam mümkün olma­dığı için yüzde oran­la­rını aynen koru­ya­rak tam buğday unu kullan­dım, ekmek­lik unu da orga­nik beyaz ekmek­lik un kullan­dım. Su oranını % 5 arttır­dım. Benim tari­fimde tam buğday unu oranım fazla, beyaz un oranım düşüktü, siz tersini de yapa­bi­lir­si­niz, ama o zaman su oranını azalt­ma­nız gere­ke­bi­lir. Sonuçta elde edece­ği­niz hamur makarna hamuru kıva­mında olmalı, yumu­şak değil biraz sert. Pişirme aşama­sında da süre­lerde ufak oyna­ma­lar hari­cinde bütün tarif ve yapı­lışı aynen kitap­taki gibi uygu­la­dım. Elde açma meto­dunu değil makarna aparatı meto­dunu uygu­la­dım. Bu şekilde çok ince homo­jen hamur şerit­leri elde ettim. Yalnız oriji­nal tarifte dolgu madde­le­rini koyduk­tan sonra tekrar makarna apara­tın­dan geçi­rip inceltme kısmını bece­re­me­dim. Dolgulu hamur döner ruloda ezildi parça­landı. Bu yüzden şerit­leri doldu­rup kapa­tınca  merdane ile fazla bastır­ma­dan üzerin­den geçtim. Önce­sinde hamur çok ince açıl­dığı için gayet başa­rılı oldu.

Bazı şerit­leri de kitap­taki Rene-style crispb­read tari­fin­den yola çıka­rak sırf tohum kaplı pişirdim.Hamurları açar­ken ve doldur­ma­dan önce saklar­ken bolca unla­yın, çok ince açıl­dığı için birbi­rine yapı­şa­bi­lir. İlk yaptı­ğım kıtır­larda şerit­le­rin yarı­sına yapış­tır­mak için fırça ile su sürüp sonra malze­me­ler dizmiş­tim, ama diğer­le­rinde önce malze­me­leri dizip, sonra üstle­rini su püskür­tücü ile ıslat­tım. Böyle daha kolay oldu ve hamur zede­len­medi. Pişirme kısmında çok dikkatli olun gerçek­ten oriji­nal tarifte de özel­likle belir­til­diği gibi çok çok çabuk pişi­yor. Bir anda renk değiş­ti­ri­yor ve fırın­dan çıka­rınca da renk değiş­tirme devam ediyor. Bu yüzden saman rengine döndü­ğünde kıtır­ları fırın­dan çıka­rın ve yağlı kağıtla ızga­ra­nın üzerine akta­rın. Yani pişir­meyi durdu­run. Bunu yapmaz­sa­nız ikinci fırın­la­mayı yapa­maz­sı­nız, çünkü kıtır­lar yanar. Dolgu maddesi olarak dere­otu mayda­noz gibi otları ve evinizde yetiş­tir­di­ği­niz ilaçlı olma­yan koyu renkli çiçek­leri, susam, çöre­kotu gibi tohum­ları kullanabilirsiniz.

Eğer fotog­raf çekmek isti­yor­sa­nız, en koyu renkli ve en girintli çıkın­tılı otları dene­yin daha iyi görüntü veri­yor. Sonuç… çok zevkli bir yapım aşaması, özel­likle dolgu­sunu yapar­ken şekil­ler vermek çok eğlen­celi. Eliniz alışınca çok çabuk yapı­yor­su­nuz, hemen pişi­yor, hemen soğu­yor, çıtır kıtır çıtır kıtır hemen­ce­cik bitiveriyor:))Tartine Kitir 01

Malze­me­ler

170 gr tam buğday unu % 60
113 gr ekmek­lik beyaz un % 40
20 gr ruşeym % 7
7 gr deniz tuzu % 2.5
156 ml su % 55
45 gr ön maya % 15Tartine Kitir 02

Yapı­lışı

Ekşi maya­nızı önce­den besle­yin ve gerekli ön mayayı ayırın oda sıcak­lı­ğında en az 6 saat bekle­tin. Terci­hen gece­den ön mayayı ve diğer malze­me­leri yoğu­run, üstünü kapa­tın ve buzdo­la­bına kaldı­rın. Gece boyunca yavaş maya­lanma olacak. Ertesi gün, kıtır­la­rın yapı­mına başla­ma­dan önce, hamu­ru­nuzu dolap­tan oda sıcak­lı­ğına çıka­rın. İkiye böldü­ğü­nüz hamuru iyice unla­yın ve makarna apara­tın­dan önce kalın dere­ce­sin­den başla­ya­rak geçi­rin. Apara­tın dere­ce­sini incel­te­rek hamuru çok ince şekilde açın. Böyle bir makarna parça­nız yoksa merdane ile çok ince açma­nız gerekecek.Tartine Kitir 03

Açtı­ğı­nız parça­nın yarı­sını su ile ısla­tın ve malze­me­leri yerleş­ti­rin. Diğer parçayı malze­me­le­rin üstüne kapa­tın ve merdane ile üstün­den birkaç kez geçin.Tartine Kitir 04

Bu şekilde hazır­la­dı­ğı­nız hamur­ları yağlı kağıt seril­miş tepsiye yerleş­ti­rin ve üstle­rine eritil­miş tere­yağı sürün  ve 220 santig­rat dere­cede önce­den ısıt­tı­ğı­nız fırında 7 dakika pişi­rin. Fırın­dan çıka­rın ve fırın sıcak­lı­ğını 95 santig­rat dere­ceye geti­rip tekrar tepsiyi fırına verin. Rengi kızar­maya başla­yınca hemen çıka­rın çünkü aniden kıza­rı­yor. Tepsiyi çıka­rınca kıtır­ları hemen tel üstüne alın ve pişir­meyi durdu­run. Dolgu­suz kıtır­lar içinde ince açıl­mış hamur­ları su püskür­tü­cüsü ile ısla­tıp iste­di­ği­niz baha­ratla ve tohum­larla lezzet­len­di­rin ve aynı şekilde pişirin.Tartine Kitir 05

Tere­yağ­lı­lar bir hafta kadar, ama susamlı ve çöre­kot­lu­lar uzun süre daya­nı­yor. Eğer tekrar kıtır­lı­ğını taze­le­mek ister­se­niz 150 santig­rat dere­ce­lik fırında 10 dakika tutabilirsiniz.

Afiyet olsun.Tartine Kitir 09Tartine Kitir 10Tartine Kitir 08Tartine Kitir 11

Share Button

2 thoughts on “Tartine Kıtır­lar

 1. Selam­lar, benim bir sorum olacak yazıda tam olarak anlayamadım.

  Bu yazıda geçen “ön maya” ekşi maya yapı­mında anla­tı­lan %200 hidras­yon­luk tam buğday unuyla hazır­lan­mış ekşi maya mıdır ?

  Bu ekşi maya­’­dan 45 gr alıp yine %200 esasına göre besle­dik­ten sonra mı kullanıyoruz ? 

  Yani [45 gr (olgun maya) + 45 tam buğday unu + 90 su + 6 saat 23–26 derece sıcaklık]

  Yoksa %200’lük beslen­me­miş tam buğdaylı ekşi mayayı direk unlar ve su ile karış­tı­rıp “bulk fermen­ta­tion” şeklinde mi 6 saat bekletiyoruz ?

  Çok güzel site elinize sağlık

  • Biraz geç bir yanıt olacak, kusu­ruma bakmayın.
   Evet,bu yazıda geçen “ön maya” ekşi maya yapı­mında anla­tılan %200 hidras­yonluk tam buğday unuyla hazır­lanmış ekşi maya.
   Tarifte yalnızca 45 gr. maya söz konusu. Daha fazlası veya bir karı­şım değil. Mayayı besle­dik­ten sonra için­den 45 gr. alıp oda sıcak­lı­ğında bekle­ti­yo­ruz. Geri kalan beslen­miş mayayı da buzdo­la­bına kaldı­rı­yo­ruz. Bu tarifte yalnız dışa­rıda bırak­tı­ğı­mız bu 45 gr. mayayı kullanıyoruz.
   Siteyi beğen­di­ği­nize sevin­dim. Başka bir soru­nuz olursa, bundan sonra daha hızlı cevap yaza­bi­li­rim sanırım:)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir