Çörek Otlu Ekşi Maya Ekmek

Çörek Otlu Ekşi Maya Ekmek

Latince Nigella Sativa, Türk­çe­’de Çörek Otu.

http://fennelandfern.co.uk/ sitesinden alınmıştır

http://fennelandfern.co.uk/ site­sin­den alınmıştır

Bu güzel, göste­rişli bitki­nin kapsül­le­ri­nin için­deki tohum­lar, gele­nek­sel olarak Asya­’da astım, bron­şit teda­vi­sinde, hazım sorun­la­rında, mide rahat­sız­lık­la­rında,  emzi­ren anne­le­rin sütünü arttırma amacıyla kulla­nı­lır­mış ve kullanılıyor.

Pişer­ken çıkar­dığı  baştan çıka­rıcı kokuyu hepi­miz bili­riz. Ben çiğ olarak çiğne­di­ğimde ağzımda bırak­tığı acı baha­ratlı tatdan da çok hoşla­nı­yo­rum. Demir, kalsi­yum, potas­yum, sodyum zengini, ayrıca omega 6 ihtiva ediyor.

Tohum­ları, kulla­nıl­dığı her tarifte olduğu gibi benim ekme­ğimi de çok lezzetli yaptı. Yaygın kulla­nımı pasta­hane işleri olduğu için önce­den çağrış­tır­dığı, yemekle olmaz ama kahval­tı­larla, beş çayları ile iyi gider­miş gibi geli­yor ama tersine her türlü sulu, kuru yeme­ğin yanında sofraya çok yakışıyor.
Corek_Otlu_Kolaj

Malze­me­ler

 • 650 gr beyaz un % 100
 • 130 gr çavdar unu % 20
 • 300 gr doymuş ekşi maya % 46
 • 15 gr tuz
 • 32 gr çöre­kotu % 5
 • 455 gr su % 70

Yapı­lışı

Ekşi maya­nızı 7 saat önce­den buzdo­la­bın­dan çıka­rın. Yoğu­ra­ca­ğı­nız kabın içeri­sinde beyaz unu ve çavdar ununu birleş­ti­rin ve orta­sını havuz biçi­minde açın. Un karı­şı­mına ekşi mayayı ekle­yin ve hamur yoğurma maki­ne­sinde en düşük hızda yavaş yavaş suyunu vere­rek, yoğur­ma­dan birbi­rine karış­tı­rın. Makina yoksa ve bu işlemi elinizle yapa­cak­sı­nız, aynı şekilde tam yoğur­ma­yın. Karı­şı­mın üstünü bir örtü ile örtün ve 30 dakika ekşi­meye bırakın.

Süre doldu­ğunda ikinci aşamaya geçe­bi­li­riz. Çöre­ko­tunu ve tuzu da karı­şıma ekle­yip makina ile orta hızda 5 dakika yoğurun.

Genelde tüm tarif­le­rimde 5 daki­ka­lık yoğurma süresi veri­yo­rum, ama takdir eder­si­niz ki bu benim kullan­dı­ğım un ile, maki­na­nın gücü ile, oda sıcak­lığı ile doğru oran­tılı.  Sizin için bu ölçü­ler baz olur ama kendi koşul­la­rı­nıza göre ayar­la­ma­nız gere­kir. Sonuç olarak hamuru yoğur­du­ğuzda elinize yapış­ma­malı, içeri­sinde pürüz­ler kalma­malı, yani malze­me­ler tümüyle birbi­rine karış­malı. Hamu­ru­nuz­dan bir küçük parça kopar­tın, elinizle hamuru açın. Bu esnada hamur yırtıl­ma­malı, açıl­mış hamuru ışığa tuttu­ğu­nuzda homo­jen bir görüntü verme­li­dir. Özel tarif­ler dışında, ekmek hamuru hani o kulak memesi kıva­mında dedi­ği­miz kıvamda olur. Katı hamur­dan, yani su oranı düşük hamur­dan iyi bir ekmek çıkaramazsınız.Corek_Otlu_2_Dilim

İkinci yoğur­ma­nın ardın­dan hafif yağlan­mış maya­lan­dırma kabına, hamuru top haline geti­rip ek yerini yukarı geti­re­rek bıra­kın. Kabın ağzını kapa­tın 1 saat dinlen­di­rin. Uçla­rın­dan gerdi­re­rek birbi­ri­nin üstüne katla­yın ve 1 saat daha bekle­tin. Hamuru şekil­len­di­re­ce­ğiz alanı unla­yın ve hamuru oraya akta­rın, üzerini örtün 20 dakika kendine gelme­sini bekle­yin. Ekmeği koya­ca­ğı­nız maya­lan­dırma kabını yapış­mayı önle­mek için unla­ya­rak hazırda tutun. Süre sonunda ekme­ği­nize iste­di­ği­niz biçimi verin ve ek yeri yukarı geti­re­rek kaba yerleş­ti­rin. Üzerini örtün ve ortam sıcak­lı­ğına göre 3 — 3.5 saat maya­lan­dı­rın. Daha erken pek olmaz ama daha geç de maya­la­na­bi­lir. Burada dikkat edece­ği­niz ölçü hamu­run hacmi­nin iki kat olmasıdır.Corek_Otlu_Detay

Maya­lanma bitme­den yarım saat önce fırın taşı ile birlikte fırı­nı­nızı 230 santig­rat dere­ceye ısıtın. İçer­is­ine buhar sağla­mak için sıcak su dolu bir kap koyun.

Maya­lan­mış ekmeği küreğe ters çevi­re­rek akta­rın, üzerini bir jilet yardı­mıyla çizin ve fırına verin. Su buha­rıyla 10 dakika pişsin, sonra su kabını alın ısıyı 190–200 santig­rat dere­ceye geti­rip yakla­şık yarım saat pişi­rin.Corek_Otlu_3_Dilim Artık nefis ekme­ği­niz pişmiş olmalı. Izgara telinde, hava alacak şekilde soğu­maya bırakın.

Afiyet olsun.

Share Button

2 thoughts on “Çörek Otlu Ekşi Maya Ekmek

 1. Merhabalar,ekşi maya çalış­ma­la­rı­nıza hayran kaldım.bende ekşi mayalı ekmek yapı­yo­rum ve çok seviyoruz.ama dolapta tuttu­ğum mayamı bilinçli olarak değil öyle­sine besliyorum.öldümü?ölmedi gayet güzel ekmek­ler oluyor ama mayamı daha itinalı sakla­maya karar verdim.size şunu sormak isti­yo­rum. dolap­taki mayayı hem besle­mek isti­yo­ruz hemde ekmek yapmak­ben şöyle yapı­yo­rum dolap­tan 2 saat önce çıkar­dı­ğım mayayı göz kararı un ve suyla besliyorum.genelde gece yatma­dan yapıyorum.ekmek için gerekli olan kısmı oda ısısında kapalı kapta bıra­kı­yo­rum kala­nını kava­nozda buzdo­la­bında saklıyorum.dolaba koya­ca­ğım maya­yıda kabar­dık­tan sonramı dolaba kaldır­mam gere­kir hemen besle­yip dolaba koymak doğrumu?dışarıda bırak­tı­ğım mayayla sabah ekmek yapmaya devam ediyorum.yanlış uygu­la­dı­ğım bişey varmı yada doğrusu nasıl­dır size sormak istedim.cevap vere­bi­lir­se­niz çok memnun olurum.teşekkür ederim. sevgiler

  • Fatime Hanım Merhaba,

   Yazdı­ğı­nız işlem basa­mak­la­rında bence yanlış birşey yok.
   Hem anla­dı­ğım kadarı ile ekme­ği­nizi yapı­yor ve afiyetle yiyor­su­nuz. Aynen devam edin:)
   Besle­di­ği­niz mayayı buzdo­la­bına koyma­dan önce, oda sıcak­lı­ğında kabar­ma­sını bekle­meye gerek yok.
   Besle­dik­ten sonra için­den gerekli miktarı ayırıp, kalanı o halde buzdo­la­bına koyabilirsiniz.

   Nazik ilti­fa­tı­nız için teşek­kür ederim.
   Kolay gelsin ve afiyet olsun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.