Maya Suyu Tarifi ve Ekmeği

Maya Suyu

Bu tarif alışa­gel­di­ği­miz un ve su karı­şımı ekmek maya­sın­dan oldukça farklı ama çalışma biçimi teknik olarak aynı. Unun yani nişasta şeke­ri­nin açığa çıka­rıl­ması üzerine kurulu ekmek yapımı yöntemi. Bu tarifte meyve şeke­rini maya olarak kullanacağız.

Oriji­nal tarif Bern­d’s Bakery’den alın­mış­tır. Ama oriji­nal tarifle maya suyu yapmayı başaramadım.

Ekmek yapı­mında fazla­sıyla değiş­ken var. O yüzden bu tür başa­rı­sız­lık­larda umut­suz­luğa kapıl­ma­yıp değiş­ken­ler üzerine düşü­nüp, yeni­den hesap yapmak gere­ki­yor. Üç başa­rı­sız oriji­nal tarif dene­me­sin­den sonra kendi tari­fimi ya da “uyar­la­mamı” buldum.

IMG_7761

Kulla­nı­lan meyve kuru­la­rı­nın şeker oranın­dan, balın ya da şeke­rin tatlı­lık ve saflık oranına, suyun bütün bunlara oranı ve sert­lik dere­cesi, oda sıcak­lığı, steri­li­zas­yon, kuru meyve­le­rin ilaç­sız saf temiz olma­ları ve diğer­leri dikkate alma­mız gere­ken değiş­ken­le­ri­miz. Evet çoklar ama yeterli dikkatle kendi malze­me­nizle kendi tari­fi­nizi bula­bi­li­yor­su­nuz. Bu tarif­ten yola çıka­rak siz de kendi değiş­ken­le­ri­nizi tari­fi­nize uyarlayabilirsiniz.

Kuru meyve olarak ister kuru üzüm, ister kuru incir tercih edebi­lir­si­niz. Bunlar özel­likle şeker oran­ları açısın­dan tercih sebe­bi­dir. Keza un ve su karı­şımı ekşi maya tarif­le­rinde ekşi­meyi çabuk­laş­tır­mak adına yine şeker oranı yüksek hurma, yaş-kuru üzüm ve ananas kullanılıyor.

Ben kuru incir kullan­dım, kokusu daha çok hoşuma gitti. Bern­d’s Bakery çavdar tohu­mun­dan da maya suyu yapmış ama koku­sunu beğen­me­miş. Sonuçta ortaya çıkan ekmek oldukça hoş kokulu biraz tatlı deği­şik bir tat. Özel­likle pişer­ken çıkan koku iştah kabar­tıcı. Kolay­lık­lar dilerim.

Malze­me­ler

 • 7 Adet doğal kuru­tul­muş ilaç­sız kuru incir ya da
 • 200 gr kuru üzüm (altın rengi, güzel görü­nümlü kuru üzüm­ler koru­yu­culu dikkat!)
 • 1 litre­lik ağzı kapaklı kavanoz
 • 1 çorba kaşığı güven­di­ği­niz katkı­sız bal (ben kullan­ma­dım, işi kolay­laş­tı­rır ama balsız da oluyor)
 • 1/2 litre önce­den kayna­tıl­mış soğu­tul­muş içme suyu

Tarif

İncirl­eri her ihti­male karşı içme suyu ile yıka­yın ve çok küçük olma­yan şekilde parça­lara bölün. Temiz kava­noza incir­leri (veya üzüm­leri), suyu, tercihe göre balı ekle­yin. IMG_3464Fazla zede­le­me­den karış­tı­rın ve kava­no­zun ağzını sıkı kapat­ma­dan kapağı üstünde bıra­kın. Gevşek duran kapak, işlem sıra­sında oluşan karbon­di­ok­si­tin çıkı­şını sağla­ya­cak. Kava­nozu direkt güneş alma­yan oda sıcak­lı­ğında, her gün karış­tır­mak sure­tiyle (dikkatle, meyve­leri zede­le­me­den) 5 gün bekle­tin. İlk günün sonunda meyve­ler yukarı çıkıp suyla ayrıl­maya başla­ya­cak ve üstü köpük­le­necek. IMG_3450Bunu görür­se­niz doğru yolda­sı­nız. 5 günün (aslında benim ki 4 günde oldu ama emin olmak için bir gün daha beklet­tim) sonunda üzerinde küf oluş­ma­malı. Hoş meyveli, sirkeli bir koku olmalı. Orga­nik elma sirkesi koku­suna benzer bir koku. Keskin bir koku olma­ya­cak tadı da ekşi olma­ya­cak. Bütün bu özel­lik­lere ulaş­tıy­sa­nız artık maya suyu kulla­nıma hazır demek­tir.IMG_3458 Bu sudan (Maya Suyu) 10 gr alıp 10 gr un ile karış­tı­rıp bir bardağa koyun ve oda sıcak­lı­ğında 18 saat bekle­tin. IMG_3467Bu hamur 3 katına kadar kabar­ma­lı­dır. IMG_3479Bu kabarma testi başa­rılı olursa maya suyu ekmek için kesin hazır demektir.IMG_3474

Lezzetli ve güzel kokulu ekmek­ler yapmak için kulla­na­bi­lir­si­niz. Bu haliyle buzdo­la­bında ben 2 aydır bozul­ma­dan saklı­yo­rum. İçinden meyve parça­la­rını çıkar­ma­dım. Kulla­na­ca­ğım zaman buzdo­la­bın­dan çıka­rıp gerekli olan miktarı süze­rek alıyor, besle­yip tekrar buzdo­la­bına koyuyorum.

Maya Suyunu Beslemek

Kulla­nınca eksi­len maya suyunu yeni­ler­ken 100 gr eski maya suyuna 3 adet kuru incir veya 100 gr kuru üzüm ekle­yip oda sıcak­lı­ğında yuka­rı­daki kural­lara dikkat ederek 2 gün bekle­tin. Bir günün sonunda köpük­lenme başla­ya­cak. Eski maya suyu saye­sinde tüm işle­min süresi yarıya inecek. Maya suyunu, bu şekilde, tıpkı un su karı­şımı ekşi maya gibi doğru bakımla yıllarca kullanabilirsiniz.

Maya Suyu ile Yapıl­mış Ekmek Tarifi

 • 300 gr beyaz un % 100
 • 36 gr tam buğday unu % 12
 • 225 gr maya suyu süzül­müş % 75
 • 6 gr tuz % 2

Tuz hariç tüm malze­meyi karış­tı­rıp 30 dakika oda sıcak­lı­ğında üstünü kapa­ta­rak bekle­tin (autolyse).
Süre­nin sonunda tuzu ekle­yin ve elde yoğu­ru­yor­sa­nız en az 15 dakika, hamur yoğurma maki­nası ile 6–7 dakika yoğurun.
Çıkan hamuru yağlan­mış bir kaba koyun ve saat başı olmak üzere, iki defa gerdi­rip katla­yın. İkib­uçuk saatin sonunda hamuru tezgaha alın, üstünü temiz bir bezle örtüp 20 dakika bekle­tin. Daha sonra iste­di­ği­niz şekli verin ve bezle kaplı unlan­mış bir kaba (örne­ğin sepete) koyun ve yakla­şık 18 saat oda sıcak­lı­ğında arada kabar­ma­sını kont­rol ederek bekle­tin. IMG_7756Kabar­ma­nın ardın­dan hamuru çizin ve önce­den ısıtıl­mış fırın taşına koyup, fırın ısısını 230 santig­rat dere­ceye geti­rin. Gerekli buharı sağla­ya­rak 15 dakika, ardın­dan buhar için koydu­ğu­nuz kabı çıkar­ta­rak 15 dakika daha  fırında tutun ve üstü kıza­rınca fırın­dan çıka­rın. Bütün bu süre­ler kont­ro­lü­nüz altında olsun tabii ki, fırın tipine göre ısı ve süre deği­şik­lik gösterir.IMG_7759

Diğer bir yöntem de, hamuru sepete koyduk­tan sonra, 1 saat oda sıcak­lı­ğında bekle­tin, sonra buzdo­la­bında 12 saat ve dolap­tan çıka­rıp en az 4–6 saat  tekrar dışa­rıda bekle­tip niha­yet pişirebilirsiniz.
Tarif­ten de anla­şı­la­bi­le­ceği gibi maya suyu ile yapı­lan ekmek­ler uzun sürede maya­la­nı­yor. Aslında ferman­tas­yonu çok yavaş olduğu için buzdo­labı daha kont­rollü bir ortam. Dışa­rı­daki ısı değiş­keni maya­lan­mayı sürekli ve kont­rollü halin­den uzaklaştırabilir.
Oldukça güzel kokan ve çok hafif tatlımsı ekme­ği­niz hazır. Afiyet olsun.

Share Button

12 thoughts on “Maya Suyu Tarifi ve Ekmeği

  • Merhaba Betül Hanım,

   Instag­ra­m­’­daki ekme­ği­nize baktım, görü­nüşü çok güzel. Elle­ri­nize sağlık.
   Yardımcı olabil­diy­sem ne mutlu bana.

   Afiyet olsun. Sevgiler

 1. Erkan bey merhaba, tesa­du­fen kesfet­tim sayfa­nızı ve bıra­kıp çıka­mı­yo­rum şu an. Yakla­şık 1 yıldan fazla ekşi mayalı ekmek yapı­yo­rum. Maya suyu çok dikka­timi çekti. Dene­mek iste­rim ama bir sorum var. Tarifte kullan­dı­ğı­nız 225 gr süzül­müş maya suyu, aynı ekşi maya gibi besle­ne­rek mi çoğal­tıl­mış ve bu gramaja ulaş­mış oluyor.

  • Merhaba Hilal Hanım,

   e‑postanız spam klasö­rüne düşmüş şimdi tesa­dü­fen gördüm, bundan kaynak­la­nan geç ceva­bım için kusu­ruma bakmayın.
   Kullan­dı­ğım 225 gr. süzül­müş maya suyu, besle­di­ğim kabart­tı­ğım, yani tam doymuş maya­nın suyu­dur. Kulla­na­ca­ğı­nız miktarı alıp, geri kalan suyu tarif­teki gibi besle­ye­rek maya suyunu çoğaltabilirsiniz.

   Özel ilgi­niz için teşek­kür ederim. Kolay­lık­lar dilerim.

   Sevgi­ler

   • maya suyu kulla­nıl­dık­tan sonra beslen­mesi içi içine tekrar üzüm veya incır konu­la­cağn belırtmişsiniz.önceki maya suyu­nun içinde bulu­nan meyve­ler çıka­rı­la­cakmı . yoksa oncekı maya suyu için­dekı meyve­le­rin üzeri­nemi ilave olacak.?tşk

    • Merhaba,

     Tari­fin “Maya Suyu Besle­mek” bölü­münde soru­nu­nu­zun ceva­bını vermiştim.

     Kulla­nınca eksi­len maya suyunu yeni­ler­ken 100 gr eski maya suyuna 3 adet kuru incir veya 100 gr kuru üzüm ekle­yip oda sıcak­lı­ğında yuka­rı­daki kural­lara dikkat ederek 2 gün bekle­tin. Bir günün sonunda köpük­lenme başla­ya­cak. Eski maya suyu saye­sinde tüm işle­min süresi yarıya inecek. Maya suyunu, bu şekilde, tıpkı un su karı­şımı ekşi maya gibi doğru bakımla yıllarca kullanabilirsiniz.

     İşlevi bitmiş meyve­leri atarak; taze meyve­ler ve eski maya suyu ile maya suyunu aktif tutabilirsiniz.

     Sevgi­ler

 2. Selamlar..Sizin tari­fi­nizle çok güzel görü­nümlü bir ekmek yaptım. Lakin eksi tadın ardın­dan acimtrak bir tat da geli­yor. 7 tahilli un ve biraz da tam buğday unu kullan­mış­tim. Bu tadı almam normal mi?

  • Erkan Bey merhaba,

   Maya suyunu sizin hangi meyve ile yaptı­ğı­nızı merak ettim. Ben incir kullanmıştım.
   İncir oldukça tatlı bir meyve olduğu için, benim yaptı­ğım maya suyu kokulu ve hoş bir tat vermişti ekmeğe.

   Belki tahıl­la­rın tadı size çiğneme ile acı bir tat veriyordur.
   Ben bir sorun oldu­ğunu düşünmüyorum.
   Alışık olma­dı­ğı­nız bir tat ise yadır­ga­mış olabilirsiniz.
   Bol tahıllı ekmek­lerde hafif bir acılık bence normaldir.

   Özel­likle maya suyu tari­fini dene­di­ği­nize sevindim.
   Afiyetle gönül rahat­lığı ile yiyin ekmeğinizi.

   Sevgi­ler

   • Bire­bir sizin tari­fi­nize göre yaptım. Aynı malze­me­ler. Ayrıca ilk tat dene­me­sini henüz sicak­ken yapmış­tım sanı­rım o arada tat alama­dım ama ekmek soğu­duk­tan sonra o acımtrak tat gitmiş yerine hafif ekşimsi ve çok lezzetli yedikçe yedi­ren bir ekmek gelmişti. Bu yüzden diye­timi bozdu:) ama neyse ki bol tahilli oldu­ğun­dan lifli diye­bi­li­rim. Ekme­ği­min resmi için;
    http://bit.ly/2jVti1W

    Aşağı­daki resimde solda fırın ekmeği sağdaki ise maya suyu ile yapı­lan. Görül­düğü gibi daha iri göze­nek­lere sahip;
    http://bit.ly/2jVwiv4

    • Erkan Bey, ne güzel kabar­mış ekme­ği­niz. Çok başa­rılı görünüyor.
     Sonuçta o güzel kokulu ekme­ğin tadını alma­nıza sevindim.
     Fotog­raf­ları gönder­di­ği­niz için de ayrıca teşek­kür ederim merak etmiş­tim doğrusu.

     Afiyet bal olsun
     O diyet­ler bozul­mak için yapı­lı­yor zaten:))
     Elle­ri­nize sağlık.

     Sevgi­ler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.